Logo
Bu sayfayı yazdır

Çatışmanın Gelişime Olumlu Etkisi

Çatışma, insan ilişkilerinde anlaşmazlık gibi görünen her zaman yaşanan bir durumdur. Birde çok kişinin aynı menfaatler ile beklentisi olduğunda bu kaçınılmazdır. Olumsuz olanla baş etme halidir.

Beklentinin iyi bir şey olduğu söylenemez. Hırs ve rekabetinde yarattığı çatışma pek doğru sayılmaz. Araç değerlerle bir takım değer harcanmasına neden olabileceği de söz konusudur bunu tasvip etmiyoruz. Çatışma ile ulaşmak istediğimiz iyi olana ulaşmaktır. Çatışmanın gelişime katkı sağladığı ve durum değildir. Ancak çatışmanın yönü zenginleşme ve gelişme yoluna döndürebilmek için birkaç önemli husus vardır bunlar:

Çatışma ile farklı görüşler ortaya çıkar ve bununla birlikte bireylerin zihinsel çabalarını artırarak yaratıcılık özelliklerinin güçlendirilmesinde etki eder.

Çatışma ile eski amaçlar yerini daha iyi ve geniş amaçlara bırakır.

Çatışma ile bireyler kendilerini daha iyi ifade etme imkânı bulurlar. Bu şekilde çatışma ile oluşan anlaşmazlık durumu ortadan kalkar ve taraflar arası yakınlaşma doğmasını sağlar. Bireyler arası ilişkileri güçlendirir.

Bireyler çabalarını daha iyi sonuç elde edebilecekleri alanlara yoğunlaştırarak işlerinin verimliliği ve etkinliğini artıracaktır.

Çatışma grup içinde değişimi bütünleştirici bir niteliktedir. Çatışmaya yol açan kararsızlık ve uyuşmazlıklar ortadan kaldırıldığında topluluğu bütünleştirebilir.

Duygu yönetimi: Konu menfaatler olduğunda duygular devreye girer ve bu bizi hiç olmak istemediğimiz bir tavır içine sokabilir. O nedenle önce kendi duygularımızı ve sonra da karşımızdakinin duygularını fark etmeli ve yönetmeliyiz.

Her çatışmanın altında çatışmaya taraf olan kişilerin karşılanmamış ihtiyaçları yatar. Bu ihtiyaçları fark edebildiğimizde çatışmayı her iki tarafın menfaatine uyacak şekilde çözmek kolaylaşır.

Çatışmaya konu olan durum ile kişileri birbirinden ayırmak ve çatışma anındaki tutumumuzu ona göre belirlemek çok önemli. Aksi halde her iki tarafta mağlup olur. Yani konu ile insanı birbirinden ayırmak ve konuya net, insana esnek olmak önemli. Tüm bu etkileşime dikkat edildiğinde çatışmalar gelişim alanına dönüşebilir.

© Farkındayım Değiştim